g. Igor Mavrič, vodja informatike, Fructal d.d.

Ste dobro podjetje.
g. Gregor Mezek, vodja logistike, Danfoss d.o.o.

Za sodelovanje smo izbrali pravega partnerja.