Uporaba spletnega mesta:
Vsa besedila, grafična oblika ter programska koda spletnih strani so avtorsko delo in intelektualna lastnina podjetja Priber d.o.o.. Podjetje Priber d.o.o. dovoljuje pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiv s tega spletnega mesta le za osebno in nekomercialno uporabo ter za informativne namene in pod pogojem, da v kopijah gradiv ohranite vse pravne poduke o avtorskih in drugih pravicah iz naslova lastništva, ki so v izvirnikih gradiv. Reproduciranje, javno objavljanje, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje teh vsebin in/ali kateregakoli dela spletne strani brez pisnega dovoljenja podjetja Priber d.o.o. je prepovedano. Gradiva na tem spletišču so zaščitena z avtorskimi pravicami in vsakršna nepooblaščena uporaba gradiv s tega spletišča je lahko kršitev zakonodaje, ki ureja avtorske pravice, zaščito blagovnih znamk in podobno. Podjetje Priber d.o.o. ni odškodninsko ali kako drugače odgovoren za vsebino in informacije na tem spletišču. Vse informacije na tem spletnem mestu so izključno informativne narave.

Registrirane blagovne znamke:
Produkti SQ Trans, SQ Track, SQ Label, SQ Backup, SQ Pro, SQ Lock in SQ Business  so blagovne znamke podjetja Priber d.o.o.. Produkti dArhivator Home, dArhivator Pro in dArhivator Server so registrirane blagovne znamke podjetij Priber d.o.o. in Hepra d.o.o.. Produkti NiceLabel so registrirane blagovne znamke podjetja Euro Plus d.o.o.. Blagovna znamka Garmin je last podjetja Garmin.

Zasebnost uporabnikov:
Vsa gradiva, informacije ali druga sporočila, ki jih obiskovalci posredujejo ali objavijo na http://www.priber.si, bodo obravnavana kot zaupnosti in avtorskih pravic prosta sporočila. Priber d.o.o. je edini lastnik vseh informacij na tem spletišču. Priber d.o.o. ne bo izdal vsebine sporočil tretjim osebam na načine, ki se razlikujejo od opisanih v pravnih podukih.