g. Igor Mavrič, vodja informatike, Fructal d.d.

Ste dobro podjetje.