ga. Senka Šošo, ISCO d.o.o.

Odličan program, koji pored unošenja svih važnih podataka kako za vozače tako i za nas, omogučava i odličnu komunikaciju sa vozačima putem SMS poruka. Priber tim je odličan. Veoma brzo i efikasno odgovarjaju na zahteve korisnika.