Uporaba spletnega mesta:
Vsa besedila, grafična oblika ter programska koda spletnih strani so avtorsko delo in intelektualna lastnina podjetja Priber d.o.o.. Podjetje Priber d.o.o. dovoljuje pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiv s tega spletnega mesta le za osebno in nekomercialno uporabo ter za informativne namene in pod pogojem, da v kopijah gradiv ohranite vse pravne poduke o avtorskih in drugih pravicah iz naslova lastništva, ki so v izvirnikih gradiv. Reproduciranje, javno objavljanje, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje teh vsebin in/ali kateregakoli dela spletne strani brez pisnega dovoljenja podjetja Priber d.o.o. je prepovedano. Gradiva na tem spletišču so zaščitena z avtorskimi pravicami in vsakršna nepooblaščena uporaba gradiv s tega spletišča je lahko kršitev zakonodaje, ki ureja avtorske pravice, zaščito blagovnih znamk in podobno. Podjetje Priber d.o.o. ni odškodninsko ali kako drugače odgovoren za vsebino in informacije na tem spletišču. Vse informacije na tem spletnem mestu so izključno informativne narave.

Registrirane blagovne znamke:
Produkti SQ Trans, SQ Track, SQ Label, SQ Backup, SQ Pro, SQ Lock in SQ Business  so blagovne znamke podjetja Priber d.o.o.. Produkti dArhivator Home, dArhivator Pro in dArhivator Server so registrirane blagovne znamke podjetij Priber d.o.o. in Hepra d.o.o.. Produkti NiceLabel so registrirane blagovne znamke podjetja Euro Plus d.o.o.. Blagovna znamka Garmin je last podjetja Garmin.

Zasebnost uporabnikov:
Vsa gradiva, informacije ali druga sporočila, ki jih obiskovalci posredujejo ali objavijo na http://www.priber.si, bodo obravnavana kot zaupnosti in avtorskih pravic prosta sporočila. Priber d.o.o. je edini lastnik vseh informacij na tem spletišču. Priber d.o.o. ne bo izdal vsebine sporočil tretjim osebam na načine, ki se razlikujejo od opisanih v pravnih podukih.

Plačilni pogoji:

Za vse storitve in produkte veljajo plačilni pogoji 100% avans, razen če to ni posebej določeno s posebnim dogovorom ali členom v pogodbi.

Cene vseh storitev, ki jih ponuja Priber d.o.o., ne vsebujejo davka na dodano vrednost, razen če to ni posebej določeno. Davek na dodano vrednost je razviden na predračunu in računu.

Splošna pravila o sodelovanju v nagradnih igrah podjetja Priber d.o.o.

Pravila veljajo za družbeno omrežjo Facebook

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@priber.com.

Splošna pravila

Organizator nagradne igre je Priber d.o.o., Zminec 30, SI-4220 Škofja Loka (v nadaljevanju Priber).

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelkov podjetja Priber. V nagradnih igrah lahko sodelujejo polnoletne osebe, osebe mlajše od 18 let pa morajo za sodelovanje v nagradni igri pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta

Obiskovalec se v Facebook registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba Facebooka je brezplačna. V nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so delile objavo pridružile Facebook strani Priber. Z drugimi besedami, v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so klikline na gumb »Deli« ali »Share« objave in ki so na tem  kliknile gumb »Všeč mi je« oziroma »Like« na Facebook strani Priber.

Potek nagradne igre

Datum začetka nagradnje igre je datum objave. Zaključka nagradne igre je objavljen na v objavi, kjer nagradna igra tudi poteka. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Facebook profilu.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Nagrade

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. Opis nagrad je predstavljena v besedilu objave, kjer poteka nagradna igra. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre v objavi, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Zminec 30, SI-4220 Škofja Loka).

Obveščanje nagrajencev

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani in na časovnici Facebook strani Priber. Nagrajena oseba bo obvestilo o nagradi prejela prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in časovnici Facebook strani Priber najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.